You are currently viewing צפו בעו”ד אורי דניאל: “מהם גבולותיה של זכות החכירה?”

צפו בעו”ד אורי דניאל: “מהם גבולותיה של זכות החכירה?”

עו”ד אורי דניאל, המתמחה במשפט אזרחי-מסחרי, ייצג במקרה שעסק בגבולותיה של זכות החכירה. מה קורה כאשר אדם מחזיק בזכות של חכירה לדורות, אשר דומה לזכות הבעלות, במקרה של פינוי-בינוי (המקנה זכויות לבעלות יחסית בדירות נוספות)?

התשובה תלויה בגבולותיה של זכות החכירה, כאשר רכש אותה בעל הזכות. באותו מקרה, לפי פרשנות תכליתית של כוונת הצדדים בעשיית החוזה, קבע בית המשפט כי הרוכש התכוון לרכוש את זכות החכירה בדירה בלבד, ללא זכויות הנלוות לה. משום כך, לא היה זכאי לקבל את חלקו היחסי בפרוייקט החדש שייבנה, אלא רק דירה כנגד דירה.

צפו בסרטון: