You are currently viewing עו”ד אורי דניאל: “זכות חכירה כמוה כבעלות, ואין טענה לשנות זאת”

עו”ד אורי דניאל: “זכות חכירה כמוה כבעלות, ואין טענה לשנות זאת”

עו”ד אורי דניאל הגיש לאחרונה ערעור לבית המשפט העליון, בדבר זכויות חכירה השוות בערכן לבעלות על הנכס. כבוד השופט דנציגר, שפסק כי הערעור התקבל טען, כי “לענייננו, הרי שיש לפנות אל הסכם החכירה ותנאיו, ולראות מה הוא מלמדנו על אומד דעתם של הצדדים לגבי היקף זכויות הבנייה במגדל החדש. סעיף 3 לתנאי החכירה מסדיר את שאלת הזכויות בחלקה וקובע באותיות קידוש לבנה כי להורים המנוחים “אין שום זכויות בחלקה למעט חלק המקרקעין המוחכר”.

לקריאת המאמר המלא לחצו כאן