You are currently viewing עו”ד אורי דניאל: “יש מצבים בהם גם עובד שמתפטר זכאי לפיצויים”

עו”ד אורי דניאל: “יש מצבים בהם גם עובד שמתפטר זכאי לפיצויים”

עו”ד אורי דניאל ייצג לאחרונה לקוח שעבד בחברת אשראי גדולה. אותו לקוח החליט להתפטר ולעבור לחברה מתחרה. היות והתפטר מיוזמתו, לא שיער לעצמו כי מגיעים לו פיצויי פיטורים. עם זאת, הלקוח פנה לעו”ד אורי דניאל לקבל ייעוץ משפטי, וקיבל בסופו של דבר פיצויים כאילו פוטר ממקום עבודתו.

צפו בסרטון המלא: