You are currently viewing עו”ד אורי דניאל: “גם לייק בפייסבוק יכול להוות לשון הרע”

עו”ד אורי דניאל: “גם לייק בפייסבוק יכול להוות לשון הרע”

הנושא של תביעות דיבה ולשון הרע, הוא אחד הנושאים המרתקים ביותר בתחום המשפט האזרחי. בטרם ניכנס לעומק בנושא של לשון הרע, חשוב להבין ששיטת המשפט הנהוגה קובעת רבות כיצד נדון בתביעות מסוג זה. במדינות שונות, להן שיטות משפט שונות, תביעות דיבה יתנהלו באופן שונה. נניח ואדם אומר עלי אמירה שפוגעת בשמי, כמו למשל, אומרים עלי שאני “גנב סוסים מוכר”. לפי  אורי דניאל, בתביעה רגילה, נטל הראייה מונח על התובע, להוכיח שהנתבע אכן עשה כלפיו את העוולה (בבחינת הכלל המשפטי “המוציא מחברו, עליו הראיה”).

בניגוד לתביעה “רגילה”, בתביעת לשון הרע, לפי שיטת המשפט הישראלית, מרגע שאכן הוכח שאכן הנתבע ביטא אמרה הנכנסת בגדרי חוק לשון הרע, נטל הראייה מונח על כתפיו של הנתבע, להוכיח “אמת דיברתי”, כלומר התובע צריך להוכיח שהתובע הוא אכן גנב סוסים (למשל, להביא תמונה שלו גונב סוס). אם הנתבע יצליח להוכיח את אמיתות דבריו, תהיה לו הגנה בפני התביעה. במשפט האמריקאי לעומת זאת, הנטל הוא על התובע, להוכיח שהנתבע משקר. לפי אורי דניאל, המשמעות היא שהתובע צריך להוכיח שהוא אינו גנב סוסים, כדי להיות זכאי לפיצויים. כלומר מדובר לכאורה במקרים זהים, אך שיטת משפט שונה עשויה להניב תוצאה שונה, שהרי נטל הראייה המשפטי (גם אם מדובר במשפט אזרחי) הוא לא משוכה  פשוטה.

לפי אורי דניאל, תביעות לשון הרע התגברו בשנים האחרונות עקב השימוש הגובר ברשתות חברתיות. כאשר אדם נמצא בביתו או בסביבה שהוא מרגיש בה פרטיות וגולש ברשתות החברתיות, קשה לו לעתים להפנים את התפוצה הרחבה של הדברים שלו וההד שהם עושים. כך מוצאים עצמם יותר ויותר אנשים מסתבכים בתביעות לשון הרע בגלל דברים שהם אומרים ברשתות חברתיות. לחז”ל יש אמירה מעניינת בנושא: “אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו”, כלומר החזקה היא שאדם מטבעו איננו יכול לכפור בקיומו של חוב בפניו של בעל החוב לו הוא חייב. כלומר,  לאדם קשה יותר “לשקר בפנים” של בעל החוב (ולכן, אם הוא אומר שאין חוב, כנראה שהוא לא משקר).

ברשתות חברתיות לעומת זאת, אנחנו לא רואים את פניו של נשוא האמרה, ולכן אנשים “נותנים דרור” ללשונם, או יותר נכון למקלדתם, ומסתבכים בתביעות לשון הרע. הבעיה היא, שאמירה ברשתות חברתיות, יכולה לסבך אדם בדיוק כמו אמירה בפורום רחב. מעבר לכך, לא תמיד צריך שהנתבע יכתוב פוסט! לפי עו”ד אורי דניאל, התסבוכת האמיתית מתרחשת, כאשר אדם עושה Like או Share בפייסבוק, כי גם פעולות אלו הוכרו בפסיקה כעילות לתביעת לשון הרע! לכן, ראוי לחשוב פעמיים לפני שכותבים סטטוס שיכול לפגוע באחר, ואפילו לשקול להביע אמפתיה למסרים בעייתים על ידי לחיצת לייק או שיתוף לפוסט, על מנת להישמר מבחינה משפטית מתביעות.

 

 

שיטת המשפט